Bếp từ đôi Lorca LCI-809S

Không có thiết lập ảnh
Giá bán 19.950.000 ₫
Mã sản phẩm: LCI-809S | Nhà sản xuất LORCA
Bếp từ đôi Lorca LCI-809S
Kính SCHOTT CERAN + Linh kiện E.G.O