Bếp từ đôi LCI-900

Mã sản phẩm: LCI-900 | Nhà sản xuất LORCA
Sản phẩm nhập khẩu trực tiếp từ Đức