Bếp từ đôi LCI-800

Giá bán 18.850.000 ₫
Mã sản phẩm: LCI-800 | Nhà sản xuất LORCA
Sản phẩm nhập khẩu trực tiếp từ Tây Ban Nha