Bếp từ đôi LCI-816

Giá bán 12.500.000 ₫
Mã sản phẩm: LCI-816 | Nhà sản xuất LORCA
Sản phẩm nhập khẩu trực tiếp từ Malysia