Bếp từ ba vùng nấu - LCE 307

Giá bán 17.990.000 ₫
Mã sản phẩm: LCE 307 | Nhà sản xuất LORCA
Bếp từ 3 Vùng nấu - LCE 307
Xuất xứ: Malaysia