Bếp từ 3 vùng nấu LCE-306

Giá bán 22.850.000 ₫
Mã sản phẩm: LCE-306 | Nhà sản xuất LORCA
Sản phẩm nhập khẩu trực tiếp từ Tây Ban Nha