Đặt một câu hỏi

Bếp từ đôi - TA1007EC

1 bếp từ + 1 bếp hồng ngoại 2 vòng nhiệt
ta1007ec
Số ký tự đã nhập: